Վերաբերմունքը կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ

1.Ձեր Տարիքը
2. Ձեր սեռը
3. Զբաղվածության տեսակը
4. Ձեր կրթությունը
5. Մարզ
6. Կա՞ր արդյոք կենսաթոշակային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը
7. Եթե Դուք լինեիք որոշում կայացնող, ինչպիսի՞ փոփոխություններ կկատարեիք կենսաթոշակային համակարգում
8. Փորձե՞լ եք երբևէ կամավոր կուտակել Ձեր ապագա կենսաթոշակի համար
9. Համոզվա՞ծ եք, որ Դուք կկուտակեք Ձեր կենսաթոշակի համար, եթե չլինի պարտադիր կուտակային համակարգը
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Օրենսդրություն
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան