Զինվորական կենսաթոշակներԿերակրողին կորցնելու դեպքում

2015թ. հուլիսի 1-ից զինվորական կենսաթոշակի չափի աճ 

_____________________

Զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունի` 
  1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմինների և Հայաստանի փրկարար ծառայության համակարգի հրամանատարական և ոչ հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազմի ծառայողը,
  2. Վարժական հավաքների կանչված զինապարտը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցը,
  3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայողը և դատական ակտերի հարկադիր կատարողը: