Օրենսդրություն

Հարգելի այցելու,

Տվյալ էջը Ձեզ է ներկայացնում Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը: Այն ընդգրկում է պետական և մասնավոր կուտակային կենսաթոշակների, պետական նպաստների համակարգերը, պետական հոգածությամբ տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները, մեր երկրում դեռևս նոր կայացող` ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգը:  
Հաճախ տրվող հարցեր
Իմ հաշիվը
Հաշվիչներ
Ֆոնդեր և կառավարիչներ
Ֆինանսական գիտելիք
Պետական կենսաթոշակ
Կուտակային կենսաթոշակ
Սոցիալական մեկ պատուհան