Ֆոնդերի կատարողական


           Կենսաթոշակային ֆոնդերում կուտակված և կուտակվող գումարների կառավարման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչների կայքէջերից, որտեղ օրական կտրվածքով ներկայացվում է ֆոնդերի կատարողականը, իսկ թե ինչպես են կառավարվում յուրաքանչյուրի կողմից կատարված սոցիալական վճարները, նկարող ենք տեղեկանալ յուրաքանչյուրիս կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված տվյալներից:

 


«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ